Betalen

Het versturen van de facturen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij

uitbesteed aan infomedics.nl


De ontvangen factuur betaalt u
aan Infomedics.nl op rekeningnummer NL34ABNA0243240058  t.n.v. Infomedics Factoring B.V. Voor
vragen over uw factuur en de betalingsvoorwaarden verwijzen wij u naar www.infomedics.nl Voor overige vragen kunt u ook
telefonisch contact opnemen met de servicedesk van Infomedics.

Vanaf 1 september j.l. declareert Mondzorg Dogterom alle nota's alleen nog maar via Infomedics. Het is voor ons niet meer mogelijk om voor CZ-verzekerden zijn/haar nota's rechtstreeks bij CZ te declareren.

Wat verandert er voor U?
Al onze nota's worden gedeclareerd bij Infomedics. Zij declareren vervolgens uw nota bij uw zorgverzekering. Uw zorgverzekering betaalt het deel uit waar u recht op heeft. Van het deel wat u zelf moet betalen, ontvangt u van Infomedics een factuur. Deze factuur dient u te betalen aan Infomedics. U ontvangt dus geen nota meer van CZ.

Heeft u vragen? Neemt contact met onze praktijk op.