Tarieven en Prestaties

EEN GOED ALTERNATIEF VOOR DE AANVULLENDE VERZEKERINGEN


In onze praktijk zien wij steeds meer patiënten die onverzekerd zijn of
die overwegen hun aanvullende tandartsverzekering op te zeggen. De veel
gehoorde klacht is dat men jaar na jaar meer premie betaalt dan zorg ontvangt.
En dat de aanvullende tandartsverzekering over het algemeen een laag bedrag
vergoedt en ook nog eens voor slechts 80% uitkeert.

Niet verzekerd zijn is misschien geen probleem voor wie zijn
mondzorgkosten altijd goed uit eigen zak kan betalen. Maar wij merken dat niet
iedereen zich zo prettig voelt bij die onverzekerde situatie.

Sinds kort is er een alternatief, waarbij een persoonlijk budget voor
mondzorgkosten wordt gecombineerd met een voordelige verzekering voor
gebitsschade bij ongevallen. Dit alternatief heet ixorg en is een initiatief
van de NMT, de beroepsorganisatie van Nederlandse tandartsen.

Bij ixorg bouwen patiënten een persoonlijk budget op voor hun
mondzorgkosten in combinatie met een goedkope calamiteitenverzekering. Zo
betalen ze alleen voor werkelijke kosten en bij een calamiteit zijn de kosten
gedekt tot 10.000 euro. Wellicht kan ixorg u helpen om mondzorg voor u
toegankelijk en betaalbaar te houden. Wilt u weten of ixorg wat voor u is? Kijk
op www.ixorg.nl voor meer informatie.

WAT VERGOEDT UW VERZEKERING?

De verzekeraars bepalen in hun (aanvullende) verzekering welke vergoedingen er zijn voor de tandheelkundige behandelingen. Een aantal verzekeraars vergoedt alle kosten tot een bepaald bedrag. Andere verzekeraars hanteren een maximale vergoeding per behandeling. Dat kan betekenen dat wanneer een behandeling hoger uitkomt dan de maximale vergoeding, u als patiënt het verschil moet bijbetalen. Kijk dus goed naar de vergoeding voor tandheelkundige zorg in uw verzekeringsvoorwaarden. 

Voor personen tot 18 jaar valt onze behandeling in de basisverzekering en wordt dan ook voor 100% vergoedt.
Personen van 18 jaar of ouder kunnen zich aanvullend verzekeren voor tandheelkundige hulp. De vergoeding vanuit de aanvullende verzekering is afhankelijk van het verzekeringspakket welke u zelf heeft afgesloten. U kunt daarover informatie verkrijgen bij uw zorgverzekeraar. 

Tegenwoordig is het mogelijk om tijdens de behandeling al te bekijken wat u wel of niet vergoed krijgt. Wij maken gebruik van Pien Support. Dit programma kan direct berekenen wat u precies zelf dient te betalen na afloop. 

HET VERSCHIL TUSSEN T52, T54 EN T56

EEN STANDAARDCONSULT PARODONTALE NAZORG (T54) OMVAT:

– het beoordelen van de parodontale situatie;

– het controleren van de mondhygiëne;

– het verwijderen van de aanwezige plaque en tandsteen;

– zo nodig rootplaning;

– het polijsten van de gebitselementen;

– het geven van instructie mondhygiëne en voorlichting over mondhygiëne.

 EEN KORT CONSULT PARODONTALE NAZORG (T52) OMVAT:

In principe zo nodig dezelfde items als genoemd bij een standaardconsult parodontale nazorg met dien verstande dat bij het korte consult, wegens bijvoorbeeld een uitzonderlijk goede mondhygiëne of een zeer beperkt aantal aanwezige gebitselementen, niet alle items in dezelfde omvang hoeven plaats te vinden.

 EEN UITGEBREID CONSULT PARODONTALE NAZORG (T56) OMVAT:

In principe dezelfde items als genoemd bij een standaardconsult parodontale nazorg met dien verstande dat door omstandigheden – zoals hoge vatbaarheid voor parodontale ontsteking, een niet geheel optimale mondhygiëne of een systeemziekte met relatie tot parodontale aandoeningen – op meerdere items van de voorlichting en/of het klinisch handelen een zwaardere nadruk moet worden gelegd.

 Het maximumtarief voor consult parodontale nazorg is niet (meer) van toepassing voor periodieke vervolgconsulten, indien bij evaluatieonderzoek van de parodontaal behandelde patiënt is komen vast te staan dat geen pockets meer aanwezig zijn met een diepte van 4 mm of meer.

Bron: NZa