Implantologie

Indien er tanden of kiezen ontbreken, kan men door middel van implantaten een vastzittende oplossing creëren. Een implantaat is een titanium-‘schroefje’ of kunstwortel die in het kaakbot geplaatst wordt. Titanium is een zeer bio-compatibel materiaal, dat wil zeggen dat het lichaam dit zeer goed verdraagt en niet af zal stoten. Wij werken uitsluitend met wetenschappelijk ondersteunde A-merken; nl. het Camlog implantaat en het Nobel implantaat. Prothetiek (kronen, bruggen, frames en protheses) kunnen we leveren op nagenoeg alle A-merk implantaten zoals: Camlog, Straumann, ITI, Nobel, Astra, Ankylos en Zimmer. 

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is dit zeker geen nieuwe of experimentele oplossing. Implantaten worden al ruim 40 jaar gebruikt en sinds begin jaren ’80 ook in Nederland. Door de grote verbeteringen in de materialen en technieken kan het momenteel een van de meest zekere oplossingen in de mond bieden. Tegenwoordig ligt het succespercentage boven de 95% (met een iets lager percentage bij b.v. rokers, diabetici en bothersteloperaties).

Een implantaat is in doorsnede 3 tot 5 mm breed en 6 tot 16 mm lang. De grootte wordt bepaald aan de hand van de plaats in de mond en de beschikbare ruimte.

Er zijn diverse oplossingen mogelijk; het vervangen van 1 enkele tand tot een brug/kronen op meerdere implantaten. In de tandeloze kaak kan gekozen worden voor een zogenaamd klikgebit (in het Nederlandse zorgstelsel vaak vrijwel volledig vergoed) of zelfs voor vaste oplossingen op meerdere implantaten.

Voorafgaand aan de behandeling vindt er een onderzoek plaats waarbij bekeken wordt of er voldoende ruimte, bot en gezond tandvlees aanwezig is om één of meerdere implantaten te kunnen plaatsen. Hierbij worden o.a. röntgenfoto’s gemaakt en een gezondheidsvragen lijst ingevuld. Ook worden soms gebitsafdrukken gemaakt om een proefopstelling te maken. Aan de hand hiervan kan de implantoloog een behandelplanning en kostenbegroting opstellen. Afhankelijk van het type behandeling moet een implantaat na het plaatsen een aantal weken vastgroeien (4-12 weken), in de tussentijd wordt vaak een tijdelijke oplossing vervaardigd. Daarna wordt begonnen met het maken van de definitieve oplossing: kroon/kronen of prothese. Ook hierbij geldt: hoe uitgebreider de oplossing hoe langer het behandeltraject. Een optimale eindoplossing blijft immers de basis van waaruit gewerkt wordt.

Soms kan de behandeling zonder meer worden uitgevoerd; soms zijn er uitgebreidere technieken nodig om een goede uitgangssituatie te creëren.

Tandarts Dogterom is aangesloten bij de NVOI.