Klachten

Indien u onverhoopt een klacht heeft verzoeken wij u hierover met ons contact op te nemen zodat wij dit samen kunnen bespreken. Ook wij kunnen leren van gegronde klachten.

Komen wij er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de NMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de NMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.