Afspraken maken

Voor het maken van afspraken en het stellen van vragen kunt u terecht bij de balie-medewerkster. Zij is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00. U wordt verzocht zich voor iedere afspraak bij de balie te melden. 

Gelieve bij verhindering ons 24 uur van te voren op de hoogte te brengen, omdat wij anders genoodzaakt zijn uw afspraak in rekening te brengen.

Behandelingen vinden uitsluitend plaats volgens afspraak.