Informatie na chirurgie aan de kaakholte

 

Om drukverschil tussen neus- en mondholte te voorkomen dient u de volgende voorzorgen te nemen:

 

1.   Niezen alleen met wijd geopende mond en niet de neus dichthouden.

2.   Niet de neus snuiten, evt. voorzichtig ophalen van de neus.

3.   Niet roken of zuigen aan bv. een rietje.

4.   Er kan een "verkouden gevoel" optreden. Dit verdwijnt weer na verloop van tijd.

5.   Houdt u goed aan de voorschriften van evt. antibioticagebruik.

6.   Niet te hard blazen (ballon, muziekinstrument bv.)

7.   Niet op het tandvlees drukken waar is geopereerd.

8.   Er kan soms een kleine hoeveelheid bloed en/of slijm uit de neus komen. Dit is niet verontrustend.