Informatie na het plaatsen van implantaten

nabezwaren en wat u wel en niet mag, of moet doen na een operatie

Nu u bent behandeld, is het in uw eigen belang dat u de navolgende informatie goed doorleest en de adviezen nauwkeurig opvolgt. Dit om een spoedig herstel te bevorderen. Uiteraard zullen de beschreven klachten niet altijd tegelijk of in dezelfde mate voorkomen.

Nabezwaren

Afhankelijk van de omvang van de operatie moet u altijd rekening houden met enige zwelling en/of verkleuring van de slijmvliezen, wang en lippen. Als er een overmatige bloeding, pijn, huiduitslag of een andere reden tot ongerustheid optreedt, neemt u dan contact op met tandarts Dogterom via 06 - 20 74 35 08 of indien u geen gehoor krijgt de dienstdoende tandarts voor de avond- en weekenddienstregeling waarvan u het nummer kunt vernemen via het antwoordapparaat van Mondzorg Dogterom, 0187 – 48 63 93.

Zwelling van de wang kunt u min of meer voorkomen door de door ons geleverde ijszak tegen uw gezicht te houden. Dit mag gedurende maximaal een uur, eventueel kunt u daarna nog ijsklontjes in een plastic zak of in een washandje tegen uw gezicht houden. Bovendien vermindert de kans op zwelling wanneer u de eerste twee nachten na de operatie een extra kussen gebruikt tijdens het slapen en een zakje Brufen® inneemt. Wanneer implantaten in de onderkaak zijn geplaatst, komt het een enkele maal voor dat de lip en/of de wang enige tijd prikkelend en/of verdoofd aanvoelt.

Een lichte nabloeding kan gewoonlijk tot staan gebracht worden door gedurende minimaal 30 minuten stevig dicht te bijten op een in vieren gevouwen verbandgaasje. Let op: eerste dagen niet aan de lip of wang trekken, u dient voorzichtig met het wondgebied om te gaan. Is de kaakwal hersteld met behulp van kinbot, dan is het noodzakelijk dat de bij u aangebrachte pleister over de kin enkele dagen (minimaal drie) blijft zitten. Eventuele pijn kunt u bestrijden met enkele tabletten Paracetamol (zie de gebruiksaanwijzing) of andere door de tandarts voorgeschreven medicijnen zoals Ibuprofen (Brufen®).

Spoelen

Na iedere maaltijd moet de mond de eerste twee weken grondig gespoeld worden met koud water. Bovendien vanaf de dag na de operatie 3x daags spoelen met Perio-Aid® (een recept daarvoor heeft u gekregen). Andere mondwaters of ontsmettingsmiddelen mogen niet worden gebruikt, tenzij door de tandarts voorgeschreven. Vanaf de 4e dag na de operatie het implantaat / de implantaten 2x daags poetsen met een zachte handtandenborstel.

Roken en alcohol

Het is niet toegestaan in deze eerste twee weken te roken en alcohol te gebruiken (zie ook bijsluiter antibiotica). Van de tweede tot de negende week wordt geadviseerd ook niet te roken omdat dan de kans op verlies van een implantaat dramatisch toeneemt (tot 35% kans op verlies van een implantaat!).

Voedsel

De dag van de operatie allen vloeibaar eten (zoals soep, ijs en/of vla). Daarna gedurende zes weken na de operatie mag u alleen zacht (gepureerd) voedsel tot u nemen.

Belasting van het implantaatgebied moet worden voorkomen.

Kunstgebit

Indien uw huidige kunstgebit wordt teruggeplaatst na de operatie, dan moet u deze tot de volgende ochtend laten zitten. De volgende ochtend moet u de prothese er uit halen en uw mond spoelen met Perio-Aid. Daarna de prothese ’s nachts uit laten en overdag inhouden indien gewenst.
Uw huidig kunstgebit mag alléén gedragen worden indien dit is aangepast door uw tandarts.