Annemarie

Annemarie heeft na de MAVO de opleiding voor tandartsassistente met goed gevolg afgerond.

Daarna is zij 8 jaar werkzaam geweest in een praktijk in Rotterdam-Zuid.

Later is zij gaan werken bij tandarts Dogterom, waar ze sinds 2005 aan de stoel assisteert.

Annemarie is 2 tot 3 dagen in de praktijk aanwezig.

In november 2013 heeft Annemarie de cursus praktijkassistente in de orthodontiepraktijk gehaald.