Chris Dogterom

Chris Dogterom (1958) studeerde tandheelkunde aan de Rijks Universiteit Groningen van 1976 tot 1982. Als 23 jarige tandarts diende hij gedurende 1,5 jaar in het leger als tandarts ter vervulling van de militaire dienstplicht.

In 1983 begon hij een tandartspraktijk in Nieuwe Tonge door de buitenpraktijk van toenmalig tandarts Overbeek uit Dirksland voort te zetten. Tandarts Dogterom werkte hier in de algemene tandheelkunde met aandachtsgebieden esthetische tandheelkunde, chirurgie, uitgebreide prothetiek en kunstgebitten. De praktijk in Nieuwe Tonge groeide, niet alleen met patiënten van Nieuwe Tonge maar met cliënten van heel het eiland Goeree-Overflakkee (en daarbuiten). De praktijkruimte aan de Kerkstraat 57 te Nieuwe Tonge werd dan ook te klein zodat de praktijk verhuisde in 2001 naar een achter in de tuin gelegen kantoorpand (voormalig kantoor Schipper Electronica) waar de capaciteit en vloeroppervlakte ruim verdubbelde. De praktijk ging met ingang van die datum verder als
Tandartspraktijk Nieuwe Tonge.

Sedert jaar 2000 houdt tandarts Dogterom zich steeds meer bezig met implantologie. Zowel wat betreft de suprastructuren (prothetiek) op implantaten als het plaatsen van de implantaten zelf (de chirurgie). Sedert
2007 is tandarts Dogterom erkend door de Nederlandse Vereniging Orale Implantologie (NVOI) als implantoloog en mag hij zich tandarts-implantoloog noemen.

In 2012 is de erkenning als tandarts-implantoloog nvoi met
vijf jaar verlengd.

Sinds januari 2013 zijn de tandartspraktijken van Chris       (Tandartspraktijk Nieuwe Tonge) en zijn zus Joline Dogterom (Mondzorg Menheerse) samengevoegd tot één organisatie: Mondzorg Dogterom waarvan Chris Dogterom één van de twee directeuren is.